• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • شهادت آيت الله دكتر محمد مفتح
  • روز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی باد
  • اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال
تاریــخچه

شهرداری تهران، سازمانی است غیر دولتی که در 12 خرداد 1286 خورشیدی تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب گردید...

شهرداری تهران، سازمانی است غیر دولتی که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید . ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود . شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده قائم مقام شهردار در آن منطقه می‌باشد .

شهرداری تهران، سازمانی است غیر دولتی که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید . ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود . شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده قائم مقام شهردار در آن منطقه می‌باشد . طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری آقای غلامرضا نیک‌پی تدوین شد و طرح تفصیلی شهر تهران در تاریخ 2/12/1390 در زمان شهرداری آقای دکتر محمد باقر قالیباف و معاون شهرسازی ومعماری آقای دکتر هیربد معصومی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. تحولات سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ....

  • مدیركل تدوين ضوابط ، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران اعلام کرد:
  • برگزاری جلسه هم اندیشی مشترک اداره کل کمیسیون های اجرایی ماده صد شهرداری تهران با داد گستری کل استان تهران
پیوندها
راهنمای خدمات و سامانه ها
نرم افزارها